• Asperge51
  • 2016 front 1
  • 2016 front 2
  • 2016 front 3

Fifty-one Club

Fifty-One is de eerste service-club die opgericht werd op het Europese vasteland en wil uitdrukkelijk internationaal zijn, in de overtuiging dat men overal, bij alle rassen, mensen van goede wil aantreft. Los van alle filosofische, raciale of politieke overwegingen zal de Fifty-One International zich inspannen voor een betere verstandhouding onder de mensen, door elkaar beter te leren kennen en zich in dienst van een gemeenschappelijke ideaal te stellen.

Als rode draad loopt door de clubs de “dienst aan de gemeenschap” waarbij elke club zich tot doel stelt één of meerdere projecten ten dienste van de gemeenschap te ondersteunen. Zeker niet door zich te beperken tot een geldinzameling onder de leden maar vooral door een persoonlijke inzet ten gunste van de gemeenschap.

De wens van de Fifty-One International is deze geest zo ruim mogelijk uit te dragen.51
De Fifty-One International werd op 21 oktober 1966 officieel gesticht en is ontstaan uit het verlangen om de waardevolle vriendschap en het gemeenschappelijk ideaal te handhaven die het leven van een Service-Club verschaft.   

De doelstelling die de stichters van deze nieuwe club voor ogen hadden was: Bevorderen van vriendschap, achting en verdraag zaamheid Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen Initiatieven in verband met vrijetijdsbesteding begeleiden en ondersteunen.

Teneinde de dynamiek van de nieuwe beweging door de tijden heen te waarborgen, werd een formule aangenomen waarnaar de naam van de club naar verwijst :   

De gemiddelde leeftijd van de clubleden mag de 51 jaar niet overschrijden en het aantal leden per club is beperkt tot 51.   

Zijne majesteit Koning Filip is de Ere-Gouverneur van de twee Belgische districten van Fifty-One International. Deze twee districten vormen inderdaad de basis en de ruggegraat van de beweging.