• Asperge51
  • 2016 front 1
  • 2016 front 2
  • 2016 front 3

Dienst aan de gemeenschap


In het kader van de Dienst aan de Gemeenschap steunt Fifty-One Club Nieuwpoort een aantal projecten. De fondsen put Fifty-One Club Nieuwpoort uit de opbrengst gegenereerd door het organiseren van activiteiten zoals bijvoorbeeld ons jaarlijks concert & de zeezeildag.

Projecten die Fifty One Club Nieuwpoort steunt :

Elora vzw

Centrum voor Functionele Revalidatie
Duinkerkestraat 40 - 8620 Nieuwpoort, Tel: 058/ 23 47 11

Alle kinderen kunnen leren. En bij de meesten gaat dat vlot. Maar soms gaat het niet zoals verwacht of gewenst. Uw kind raakt achter op school en dat zorgt voor problemen. Vaak is het niet duidelijk wat de oorzaak is. Gelukkig is hiervoor hulp voorhanden: in een revalidatiecentrum kunnen gespecialiseerde therapeuten uitzoeken hoe het komt dat uw kind niet leert zoals het hoort, en vooral: wat daar eventueel aan te doen valt. Hierdoor worden uw kind maximale ontwikkelingskansen geboden, zodat het later kan lukken in onze maatschappij.

Duin en Polder vzw

Dagopvang en nachtverblijf voor volwassenen met een mentale handicap te Diksmuide
Generaal Baron Jacquesstraat 78 - 8600 Diksmuide Tel.:  051/ 50 28 30

WONEN EN WERKEN
VAN MENSEN MET EEN
VERSTANDELIJKE HANDICAP

Duin en Polder is erkend door het Vlaams Fonds van Sociale Integratie van Personen met een Handicap:
als dagcentrum tot het opnemen van 15 personen met een matig tot zwaar verstandelijke handicap
als tehuis voor niet-werkenden tot het opnemen van 10 personen met een matig tot zwaar verstandelijke handicap
als project arbeidszorg regio Diksmuide-Oostende

http://www.duinenpolder.net

Provincialaat der Broeders van Liefde vzw – De Sleutel

Jozef Guislainstraat 43 A – 9000 Gent  Tel.: 09/ 210 87 10

De Sleutel behoort tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde. In 1991 werden de mogelijkheden tot samenwerking besproken en De Sleutel werd in november van hetzelfde jaar overgenomen. De missie van De Sleutel past in de missie van de sector Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde. Meer nog één van de bijzondere doelgroepen waarvoor de Broeders van Liefde zich wilden engageren was de doelgroep drugverslaafden. De kracht van een gezamenlijke visie, het geloof in de samenwerking versterkt met de financiële zekerheid en het krachtige management van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde gaf De Sleutel nieuwe groeimogelijkheden.

http:/www.desleutel.be

De Rozenkrans vzw

Albert I laan 54 – 8670 Oostduinkerke Tel.: 058/ 52 12 52

De Rozenkrans, als Centrum voor begeleiding van kinderen en jongeren met een mentale handicap, bestaat uit twee entiteiten die nauw samenwerken.

Het Vrij Orthopedagogisch Centrum (V.O.C.) is door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap erkend voor de opvang en begeleiding van jongens en meisjes van 2,5 tot 21 jaar met een licht of matig tot zwaar mentale handicap.

Een onderwijsinstelling voor Buitengewoon Kleuter- en Lager Onderwijs &  Buitengewoon Secundair Onderwijs

Doel:
De Rozenkrans wil een professionele organisatie zijn, die haar gemeenschapstaak vanuit een christelijke inspiratie waarmaakt. Er wordt gestreefd naar zorg op maat voor de opgenomen kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met het gezinsmilieu en met externe instanties (zelfredzaamheid en maatschappelijke integratie zijn de pijlers van het beleid)

http://www.derozenkrans.be

Chiro De Branding Nieuwpoort

Meer dan 90.000 kinderen en jongeren komen zondag na zondag tesamen over heel Vlaanderen om te spelen. Allen zijn ze lid van de grootste jeugdvereniging die België kent : de Chiro.

http://www.debranding.be

Nieuwpoortse Sea Scouts - 8ste FOS 't Vloedgat

FOS Open Scouting, de pluralistische scouts en gidsen van Vlaanderen. Onze plaatselijke groepen organiseren wekelijks voor meer dan 6600 leden vergaderingen, weekends, kampen en bivaks. Bovendien is ons spel van scouting open voor allen en vertrekken we niet vanuit een bepaalde geloofsovertuiging maar vanuit een pluralistische, open kijk. Kortom, Open Scouting staat altijd voor je klaar.

http://www.achtste.be 

Tama Moana - Sail4Children

Sail4Children is een therapeutisch zeezeilproject van het Educatief Centrum voor Gezinnen en Groepen Tronkestik vzw.

http://users.telenet.be/tama-moana

See and Smile

Bagattenstraat 77a  te 9000 Gent

See and Smile, Eye and Plastic Surgery Mission, is een groepering van een aantal Belgische plastische chirurgen en oogartsen, die op regelmatige tijdstippen humanitaire missies vervullen in bepaalde derde wereldlanden waar de gezondheidszorg onvoldoende is gestructureerd om ook hulp te bieden aan de armen onder de bevolking.

Er werden al humanitaire missies ondernomen naar Cambodja, Kamchatka (Rusland), Mexico, Myanmar, Afghanistan, Angola, El Salvador, Tsjaad, Peru en Rwanda.

http://www.seeandsmile.com