• Asperge51
  • 2016 front 1
  • 2016 front 2
  • 2016 front 3

Wie zijn wij?

Fifty-One International is ontstaan uit het verlangen van sommige leden van de Ronde Tafel België die de leeftijdsgrens hadden bereikt; zij wensten de waardevolle vriendschapsbanden en het gemeenschappelijk ideaal verder te beleven in een serviceclub.

Zo werd besloten een nieuwe, volkomen autonome serviceclub op te richten die een volwaardige plaats inneemt onder de traditionele, bestaande serviceclubs.

De structuur en regelgeving van deze beweging zijn grotendeels geïnspireerd door de regels zoals die bestaan bij Rotary International, Lions International en de Round Table; op die manier ook een hulde aan hun waardevolle initiatieven.

De dynamiek van Fifty-One International wordt gewaarborgd door een formule die met het getal in de naam van de serviceclub geassocieerd is :

de gemiddelde leeftijd van de clubleden zal de 51 jaar niet overschrijden
het aantal leden per club wordt beperkt tot 51.
Het enthousiasme van de stichters werkte aanstekelijk en zo werd de eerste Fifty-One club opgericht te Waterloo (België) op 21 oktober 1966.

Sedertdien is de Fifty-One snel en grensoverschrijdend uitgegroeid. Zijne Majesteit Koning Albert II van België is Ere Gouverneur van de twee Belgische districten; deze zijn immers de grondvesten van de beweging.

Onze beweging is in de eerste plaats een levensbeschouwing, een manier om aan te kijken tegen het bestaan, waarbij het leven constant en planmatig evolueert met een duidelijk doel in het vooruitzicht.

In deze harde wereld zijn harde conflicten onvermijdelijk wanneer iedereen zijn eisen ingevuld wil zien, behalve als men evenwichtig wil onderhandelen en met behoud van het respect voor de waarden van anderen.

Onze beweging wil zich daarom inspannen voor een vrije wereld waarin vriendschap en verdraagzaamheid domineren en wij willen onze onafhankelijkheid beperken wanneer die de anderen benadeelt.

Door een betere verstandhouding elkaar beter begrijpen.